českyenglishpolski

Školení BOZP&PO

Zaměstnavatel by měl striktně dodržovat organizování všech předepsaných školení a lhůt pro získání odborné způsobilosti.

Zaměstnanci jsou povinni se těchto školení účastnit a absolvovat ověření nabytých vědomostí.

Všechna školení by měla být prováděna prokazatelně, tedy písemnou formou, kde jsou stanoveny předepsané náležitosti

 


Školení a lektor

Dnes by již mělo být samozřejmostí při školení používání  multimediálních  prezentací,  vizuálních  a grafických  pomůcek,  promítání  odborných  a instruktážních videomateriálů

 


Z nejdůležitějších předepsaných školení jmenujme například:

Vstupní a periodická školení BOZP a PO

Školení vedoucích pracovníků BOZP a PO

Školení řidičů referentských vozidel

Školení požárních hlídek

Školení pracovních profesí a prováděných činností, pily, křovinořezy, sekačky, střechy, práce ve výškách atd…

Školení na rizika na pracovištích

Školení po pracovních úrazech

Školení první pomoci

Atd...