českyenglishpolski

Dokumentace BOZP&PO

Základní dokumentace BOZP a PO každého zaměstnavatele by měla obsahovat následující dokumentaci:

Zhodnocení pracovních rizik

Kategorizace prací

Požární začlenění organizace

Požárně bezpečnostní řešení objektů

Předpisy Osobních ochranných pracovních prostředků

Předpisy pro používání zařízení a strojů

Předpis pro činnosti zaměstnanců

Organizační předpis BOZP

Traumatologický plán

Evidence školení pracovníků

Evidence školení vedoucích pracovníků

Evidence školení řidičů referentů

Evidence lékařských prohlídek

Evidence OOPP

Evidence PÚ

Evidence chemických látek

Kniha úrazů

Příručka první pomoci

Požární kniha

Atd…

 

Minimální základní požadavky na vybavení pracoviště ve smyslu BOZP a PO

Lékárnička první pomoci

Bezpečnostní značení

Vybavení hasební technikou